Wydawca

System przeznaczony jest dla wydawców informacji:

  • stacji radiowych,
  • nadawców telewizyjnych,
  • urzędów miast, gmin, powiatów, województw,
  • urzędów pocztowych, skarbowych,
  • kin, sal, teatrów, muzeów,
  • wydawców prasowych
którzy chcą upowszechnić posiadane treści. Poczekalnia, hol, kuluary, foyer, galeria handlowa - to doskonałe miejsca na umieszczenie ekranów z przekazem informacyjnym.

Partnerzy

Wydawca informacji może zaprosić do współpracy partnerów, w zamian za możliwość umieszczenia ekranów w ich obiekcie. Partner otrzymuje część powierzchni każdego ekranu na prezentację własnych informacji lub reklam.

Źródła informacji

Informacje pobierane są z kanału RSS wskazanego w systemie przez wydawcę. Zarówno wydawca jak i partner, mogą wprowadzać informacje bezpośrednio do systemu, bez użycia zewnętrznych źródeł RSS.

Poznaj system Infomat

Demonstracyjną instalację systemu Infomat udostępniamy pod adresem: infomat.pro/demo
Dane potrzebne do logowania - użytkownik: demo, hasło: Demo@1234

Zobacz demo